Prosessit

Delivering serviceOnko yritykselläsi suunnitelmia uudistaa tuotteita? Onko tekeillä yritysjärjestelyjä tai aikomus muuttaa strategiaa? Prosessit on syytä päivittää ajan tasalle aina, kun liiketoiminnassa tehdään suunnanmuutoksia.

Entä onko asiakastyytyväisyys laskussa? Toimiiko yritys useassa toimipisteessä? Pakottaako heikko kannattavuus etsimään parantamiskohteita ja kehittämään toimintatapoja? Epäselvät prosessit voivat haitata hyvien tulosten saavuttamista.

Liiketoimintaprosesseilla pyritään löytämään parhaat menettelytavat yrityksen eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön yhteisen asiakkaan parhaaksi. Prosessiajattelussa huomioidaan asiakkaan ja sidosryhmien tarpeet, mutta kehitetään samalla yrityksen tuottavuutta. Yrityksen hyödyt prosesseista näkyvät esimerkiksi kustannusten säästymisenä, asiakaspalvelun ja asiakastyytyväisyyden paranemisena, riskien parempana hallintana ja laadun paranemisena.

Liikkeenjohdon konsultointiyritys 4Success auttaa asiakkaitaan myös operatiivisen toiminnan kehittämisessä ja tarjoaa prosessien kehittämispalveluja mm. prosessien kuvaamiseen, kehittämiseen, mittaamiseen ja johtamiseen. Tarkoituksena on parantaa suorituskykyä – eli yrityksen tuottamaa ”arvoa”, jota mikään yksikkö ei pysty tuottamaan yksin. Siis parempaa tulosta fiksummin tekemällä.

4Successin palvelut ovat käytännönläheisiä sekä toimiala- ja teknologiariippumattomia. Konsultin rooli prosessityössä on asiakasta tukeva ja uusia työtapoja tuova – asiakkaan aktiivinen osallistuminen auttaa saamaan työstä kaiken hyödyn irti. Työskentelytapoja ovat haastattelut, workshopit, sparraus ja mallinnussessiot.

Kerromme mielellämme lisää liiketoimintaprosessien mahdollisuuksista yrityksesi toiminnan tukena. Kiinnostuitko?