Strategia

StrategiaYrityksen kivijalka on MISSIO, joka kertoo, miksi yritys  on olemassa. Yrityksen tavoitteella eli VISIOLLA kuvataan, missä yritys haluaa olla muutaman vuoden päästä. Tavoitetilanteeseen päästään keinoilla, jotka on kuvattu STRATEGIASSA.

Yrityksen toimintaan vaikuttaa ulkopuolinen maailma. On tärkeää, että yritys seuraa nk. megatrendejä, jotka helpottavat liiketoimintaympäristön hahmottamista. Meidän elinaikanamme trendit ovat nopeutuneet niin paljon, että on erittäin haasteellista pysyä ajan hermolla.

Ihmiset eivät yleensä halua muutoksia, vaikka ainoastaan muutos on varmaa. Muutoksia ei voi välttää, vaan niihin pitää varautua tehokkaalla strategialla.

Strategiatyön lähtökohdat tulevat yrityksen ulkopuolelta. Olemme kehittäneet menetelmän, jolla rakennetaan yrityksellesi uusi suunta maailman megatrendit huomioiden.

Liikkeenjohdon konsultointiyritys 4Success auttaa asiakkaitaan toiminnan kehittämisessä ja tarjoaa strategian kehittämistä markkinalähtöisesti. Analysoimme oleellisten megatrendien vaikutuksen markkinoihin. Tutkimalla kilpailijoita ja markkinoita pääsemme mission ja vision kautta luomaan uuden vahvan strategian ja turvaamme yrityksesi menestyksen myös tulevaisuudessa.

Kiinnostuitko?