Tuottavuuden parantaminen

matkatavaratYritys joutuu menestyäkseen jatkuvasti muuntumaan ympäristön vaatimusten mukaan. Toiminnan kasvu tai supistuminen, uudet toimintamenetelmät, koneet ja toimintatavat vaativat henkilöstöltä kehittymistä ja oppimista. Usein tämä heijastuu muutosvastarintana, pelkona ja epävarmuutena siirryttäessä pois totutusta. Tällöin tarvitaan ihmisläheistä kannustavaa johtamista. Muutokset koskevat yleensä sekä johtamisjärjestelmää ja koko organisaatiota. Tarvitaan muutosjohtamista ja usein myös tuottavuuden parantamista.

Tuottavuuden parantaminen tarkoittaa, että nykyisellä panostuksella saadaan suurempi määrä tuotteita tai palveluja valmiiksi, tai nykyistä pienemmällä panostuksella valmistuu nykyinen määrä. Tuottavuuden lisääminen ei suinkaan tarkoita sitä, että työtahtia tarvitsisi lisätä vaan että keskitytään tekemään oikeita asioita. Poistetaan aktiivisesti toiminnallisissa prosesseissa syntyneet työnteon häiriötekijät.

Kyseessä on pitkäkestoinen muutos josta tulisi muodostua luonnollinen, jatkuva osa yrityksen toimintaa. Tämä edellyttää yleensä muutosta koko organisaation toiminnassa. Tällöin tarvitaan muutoksia yrityksen strategiassa, henkilöstöhallinnassa, esimiestyöskentelyssä sekä prosessien läpikäyntiä. Toiminnan tulee olla tavoitteellista, avointa ja ihmisiä tukevaa.

Kaikki tämä edellyttää yleensä yrityksen johtamisjärjestelmään muutoksia. Suunnittelua ja tavoitteita, jotka on vyörytetty läpi koko organisaation siten, että kaikki tietävät mihin yritys pyrkii ja mitä itse kultakin odotetaan jotta päästään tavoitteisiin. Se edellyttää myös parempaa kommunikointia, seurantaa, auttamista ja korjaavia toimenpiteitä.

Näihin asioihin vaikuttamiseksi meillä 4Successilla on ammattilaisia valmentajia, joilla on käytännön kokemusta satojen yritysten kehittämisestä eri maissa. Meillä on käytössä työkaluja, joita on testattu ja sovellettu tuhansissa yrityksissä eri puolilla maailmaa. Siksi uskallammekin antaa tulostakuun asiakkaillemme kokonaisvaltaisissa tuottavuuden kehittämisprojekteissa.

Kiinnostuitko?